Om Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Riksorganisationen Svenskt Underhåll strävar efter att påverka samhällsutvecklingen mot en hållbar tillväxt, med målet att vi tillsammans ska ta tillvara på befintliga och framtida investeringars potentialer på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Vår främsta uppgift är att få svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar.

Detta gör vi genom:

 • Förvaltning av fysiska tillgångar
 • Hållbar utveckling och tillväxt
 • Konstruktionsförbättringar
 • Tillståndsbaserat underhåll
 • Administration och support
 • Planering, genomförande och uppföljning av vidtagna åtgärder
 • Standarder, teknik och metoder
 • Säkerhet, hälsa och miljö
 • Information och kommunikation
 • Kompetensutveckling
 • Validering/certifiering av olika kompetenser inom underhåll

Vår vision är att Sverige fortsättningsvis ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv genom ett underhåll i världsklass.

Läs mer på: www.svuh.se

Om UochD

Välkommen till Sveriges enda tidning/webbsajt som helt fokuserar på underhållsfrågor! Ja, så är det. Underhåll & Driftsäkerhet har ingen motsvarighet i Sverige. Varje sida, i varje nummer, ägnas till 100 procent åt underhålls- och driftsäkerhetsfrågor. Vår devis är ”Med bra underhåll får man säker drift”.

Vi skriver i första hand om svenska företag och mässor, men eftersom många av våra större företag är verksamma på den globala marknaden blickar vi också utanför landets gränser.

Den tekniska utvecklingen går snabbt nu. Hela tiden lanseras nya sensorer, nya och förbättrade versioner av befintliga underhållssystem och ibland helt nya system.

Det experimenteras flitigt med drönare. De testas för inspektioner av vindkraftverk, inre kontroll av förbränningskammare och i nysprängda gruvgångar. Experter lotsar med hjälp av augmented reality underhållspersonal. Ibland sitter experten på andra sidan jordklotet.

Additiv tillverkning, eller 3D-printning som det också kallas, har öppnat nya möjligheter att snabbt och lätt tillverka reservdelar, vilket förkortar ner den oftast kostsamma stopptiden vid haverier.
Detta och mycket mer speglar vi i U&D.

Läs mer på: www.uochd.se