Program 2022


Programinnehåll onsdag 16 novemberModerator: Kristina Närman, Care of Next AB

11:30 Registrering och presentation av utställarna inklusive lättare lunch.

12:15 Inledningstalare Victoria van Camp Tekn. Dr. Maskinteknik, fd. teknikdirektör AB SKF
PdM eller SBT, IoT eller GHG? Du behöver inte välja
Lyssna på hur smart underhållsarbete och kloka val av skalbar teknologi kan leda till lägre kostnader, minskade utsläpp av växthusgaser, förbättrad livscykelanalys och mötande av högt uppställda klimatmål. Victoria är styrelseledamot i BillerudKorsnäs AB, SR Energy, Chalmersstiftelsen samt Hans Werthen-fonden.

13:00 Paneldiskussion med inledande föreläsning av Jerry Johansson Head of Engineering Maintenance & Asset Management Astra Zeneca
Från ostrukturerade förråd med dålig datakvalitet till en outsourcad förrådsdrift med garanterad besparing.
Svartförrådens tid via tvätt/strukturering av masterdata till förrådsledning som en köpt tjänst. Hur kommer framtida utmaningar med ökade restriktioner, handelshinder och långa ledtider att påverka oss? Hur kommer inköpen att påverkas av digitala revolutionen?

13:45 Kim Salsbring, Teknikchef ABB.
Optimerad och säker anläggning med digitala underhållstjänster
Den digitala utvecklingen fortlöper i snabb takt. Det här skapar stora möjligheter när det kommer till digitala underhållslösningar. Vi demonstrerar hur du med hjälp av digitala lösningar kan säkerställa kontinuerligt hög prestanda och tillgänglighet för din anläggning. Vi fokuserar också på hur tjänster för cybersäkerhet bidrar till att skydda styrsystem och industriell IT mot potentiella säkerhetshot.

14:30 Fika

15:15 Adriana Ito PhD Candidate Chalmers University of Technology
Grundorsaksanalys - Hur kan vi förbättra processen?
Adriana är doktorand vid avdelningen för produktionssystem. Innan hon började sin forskning arbetade hon 10 år inom oljeindustrin. Adrianas forskning fokuserar på grundorsaksanlys av produktionsstörningar och att betydande produktionskapacitet förloras på grund av produktionsstörningar. Adriana presenterar resultaten av fyra års forskning och samarbeten från industri och näringsliv.

16:00 Paneldiskussion med inledande talare från MYH
Myndigheten för yrkeshögskolans arbete med kompetensförsörjning
Tommy Olsson, omvärldsanalytiker, Anna Kahlson, samordnare SeQF, Helén Björnsdotter, samordnare Branschvalidering. Samtliga arbetar på Enheten för kompetensförsörjning och livslångt lärande

17:00 Förfriskning med tilltugg och mingel

19:00 Gemensam middag med certifikatsutdelningPrograminnehåll torsdag 17 november

Moderator: Kristina Närman, Care of Next AB

08:30 Kaffe och mingel i utställningsområdet

09:00 Inledningstalare Maria Ryytty, Strategisk Underhållschef – Affärsområde Järnmalm LKAB och Årets Underhållsledare 2022.
Strategi Datadrivet Underhåll
LKAB ska ställa om järnmalmsproduktionen genom ny standard för gruvbrytning, järnsvamp som framställs med hjälp av vätgas och utvinna kritiska mineral ur gruvavfall. Underhållet har en stor ekonomisk påverkan där vi skapar förutsägbarhet, möjliggör bättre planering för faktabaserade beslut. Tre viktiga områden för att nå resultat är människa (verksamheten), process och teknik.

09:45 Per Wilhelmsson, Chef för industriell försäljning SKF
Samarbete ökar konkurrenskraften - Exempel på hur prestationsbaserade avtal hjälper industrin att nå sina produktionsmål
SKF har tecknat prestationsbaserade avtal med flera tunga industriföretag i Sverige med målsättningen att höja produktiviteten. Avtalen löper på ett antal år och utgår från de viktigaste överordnade mätetalen för den aktuella kunden. Per Wilhelmsson, diskuterar konkreta exempel på hur det har gått hittills och ger dig insikter och konkreta erfarenheter som du direkt kan dra nytta av i din verksamhet.

10:30 Fika

11:00 Thomas Svensson, Biträdande chef för nationell säkerhet Telia Company Sweden
Locked Shields. Kan vi lära oss något av världens största cyberövning?
Föredraget kommer att presentera Locked Shields, en övning i cybervärlden där 32 länder övar på att hantera cyberattacker och vilka erfarenheter vi kan dra från denna övning. Thomas Svensson är Deputy White Team Leader, Locked Shields och har även varit aktiv i flera arbetsgrupper inom NATO.

11:45 Paneldiskussion, inledande föreläsning om Sveriges elförsörjning

12:30 Konferens summeras och avslutas.