Program

Torsdag 22 november

12:30 Registrering inklusive lättare lunch och/eller kaffe

13:00 Tillförlitlighet och underhåll – Ledarskap, processer och människor

Det sätt som underhållet systematiseras och leds på har i princip inte förändrats sedan 60-talet. Det som har förändrats och förbättrats väsentligt är nya teknologier som t.ex. ökat datorstöd, automatisering, hjälpmedel för tillståndskontroll. Användningen av den nya tekniken kommer att fortsätta att öka, men det kan dock uppstå situationer då man lägger för stort fokus på tekniken. De bästa företagen fokuserar idag mer på ledarskap, processer och människor än teknik.

Christer Idhammar, Idcon


14:00 Information från Underhållsmässan

Underhållsmässan är norra Europas i särklass största fackmässa inom underhåll och driftsäkerhet. Här presenteras nästa mässa, den 10-13 mars 2020, där du kan ta del av innovativa lösningar och ny teknik, samtidigt som du knyter nya och viktiga kontakter.

Anna Jarnö, Svenska Mässan


14:15 Kaffe med kaka och mingel i utställningsområdet


14:45 Effektivt tillståndsbaserat underhåll i praktiken

Tillståndsbaserade underhållsåtgärder som temperatur- och vibrationsövervakning, oljeanalyser, geometriska uppmätningar etc. har länge varit det ”nya” inom underhåll. Genom att använda ny teknik och fördjupade analyser kan vi skapa ett förebyggande underhåll där vi kan prediktera kommande funktionsfel. Detta medför att intervallen mellan underhållsinsatser ofta kan förlängas och rätt insats kan ske vid rätt tillfälle.

Robert Briby, Mälarenergi


15:30 Regelstyrd underhållsoptimering

Att uppnå en hundraprocentig driftsäkerhet för flygplan är naturligtvis A och O för alla som arbetar inom branschen, en enda avvikelse kan leda till katastrofala konsekvenser. Det finns mycket tydliga regler för de underhållsprogram som flyget måste arbeta efter. Här presenterar BRA hur de optimerar sitt flygplansunderhåll med avseende på driften av flygplansflottan, externa regelverk och potentiella utvecklingsmöjligheter.

Anders Hansson, BRA


16:15 Mot ett underhåll med full kontroll

Följ med på Kopparbergs Bryggeris resa mot ökad produktivitet och effektivitet genom ett underhåll med full kontroll. För att kunna möta upp ökade produktionsvolymer har ett omfattande arbete genomförts för att minimera haverierna och tekniska störningar i anläggningen. Här presenteras hur Kopparbergs Bryggeri har arbetat för att uppnå ett underhåll i världsklass.

Jimmy Öberg, Kopparbergs Bryggeri


17:00 Förfriskning med tilltugg och mingel i utställningsområdet

19:00 Gemensam middag inklusive certifikatutdelning

Moderator: Torsten Ekström, Svenskt UnderhållFredag 23 november

08:30 Kaffe och besök i utställningsområdet

09:00 Uthållig cybersäkerhet för industriella system

Att industriella styrsystem i allt högre grad kopplas ihop med molnbaserade system är bara ett av skälen till att cybersäkerhet är viktigt. För att lyckas måste de inblandade parterna ha ett helhetstänk. De som utvecklar systemen ska ha processer för en säker design. De som installerar systemen ska göra det på ett säkert sätt. De som underhåller systemen ska ha metoder för att behålla en hög säkerhetsstatus. Den gemensamma strävan bör vara att ständigt öka cybersäkerheten i alla steg.

Tomas Lindström, ABB


09:45 Drönare i underhållets tjänst

Det är relativt få företag som genomför inspektioner med drönare på egen hand, men potentialen är enorm. Utvecklingen av drönare går fort och de blir alltmer avancerade. Med hjälp av kameror, IR-teknik, ultraljudsgivare etc. ökar användningsområdet inom underhåll, det är bara fantasin som sätter gränser. ”Föreningen obemannade luftfartyg Mälardalen” har till uppgift att stödja och skapa nätverk inom området samt att sprida kunskap och erfarenheter så att fler kan använda sig av den nya tekniken.

Hans Johansson, Föreningen obemannade luftfartyg i Mälardalen, FOLM


10:30 Kaffe med smörgås och mingel i utställningsområdet

11:00 Kompetensutveckling med hjälp av VR

För att skapa effektivare inlärningsprocesser inom yrkeslivet krävs nya metoder och tekniker. Genom att koppla ihop traditionell utbildning med ny teknik, exempelvis via VR, Virtual Reality, har man kommit fram till enastående resultat. Här presenteras hur BillerudKorsnäs Gävle Bruk har använt sig av den nya tekniken i samband med olika kompetensutvecklingsinsatser, bl.a. för utbildningar inom bryt och lås.

Krister Jonsson, BillerudKorsnäs


11:45 Digital tvilling på Ringhals

Tillförlitlighet och tillgänglighet är av största vikt i dagens kostnadspressade elproduktionsanläggningar. Processövervakningen på Ringhals kompletteras numera med en så kallad digital tvilling, en beräkningsmodell för turbinanläggningen som signalerar om något avviker från den ideala processen. Modellen är ett värdefullt verktyg för att proaktivt kunna reagera på avvikelser och kunna planera och sätta in underhållsåtgärder där de behövs redan på ett tidigt stadium. 

Emil Johansson, Ringhals Vattenfall 


12:30 SMASh – Smart Maintenance Assessment

Det stora effektmålet med SMASh-projektet är att möjliggöra digitalisering av svensk tillverkningsindustri. Underhållsverksamheter förväntas ha en avgörande roll i att säkra den robusthet och resurseffektivitet som krävs för att kunna implementera digital teknik i produktion. Att implementera Smart Maintenance är därför viktigt för att tillverkningsföretag skall kunna nå sin vision om störningsfri produktion och framtida konkurrenskraft. Projektidén är att utveckla Smart Maintenance Assessment (SMA), ett verktyg för benchmarking.

Jon Bokrantz, Chalmers University of Technology


13:15 Summering av Underhållsdagarna 2018

En kort summering av årets upplaga av Underhållsdagarna.

Torsten Ekström, Svenskt Underhåll och Christer Åkerlundh, U&D


13:30 Konferensen avslutas


Moderator: Torsten Ekström, Svenskt Underhåll