Program

PROGRAM

Underhållsdagarna 2019

Den 20 – 21 november 2019, Skogshem & Wijk, Lidingö

Onsdag 20 november

12:00        Registrering inklusive lättare lunch och/eller kaffe

13:00        Underhållsledning för ökad driftsäkerhet
Utmaningarna för underhållsverksamheten kommer att bli allt större i framtiden. Den snabba teknikutvecklingen och de ökade kraven på hög driftsäkerhet kommer att kräva nya kompetenser och ledningsprocesser. Genom att ligga i framkant inom underhåll ökar möjligheterna att öka driftsäkerheten och därmed lönsamheten. Här presenteras hur en stark underhållsledning utrustad med en tydlig vision samt väl definierade strategier och mål skapar förutsättningar för att uppnå detta.
Robert Eriksson, Scania Industrial Maintenance

14:00        Information från Underhållsmässan
Underhållsmässan är norra Europas i särklass största fackmässa inom underhåll och driftsäkerhet. Här presenteras Underhållsmässan 2020, den 10–13 mars 2020, ett forum där du kan ta del av innovativa och hållbara lösningar samt ny teknik, samtidigt som du träffar kollegor inom branschen och kan knyta nya kontakter. I samband med mässan anordnas även konferensen Maintenance Summit.
Anna Jarnö, Svenska Mässan

14:15        Kaffe med kaka och mingel i utställningsområdet

14:45        Underhåll, personsäkerhet och lönsamhet – Finns det ett samband?
Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre har påbörjat ett unikt samarbete för att ömsesidigt revidera varandras produktionsanläggningar. Målet att uppnå hög personsäkerhet inom värdekedjan. Här presenteras varför underhållet är så viktigt för att minska antalet mindre arbetsolyckor. Vi får även svar på om ett säkerhetsarbete verkligen ökar konkurrenskraften och varför de företag som har få arbetsolyckor har högre lönsamhet.
Rune Årnes, Ahlstrom-Munksjö

15:30        IoT och AI – möjligheter och utmaningar
Utvecklingen inom IoT och AI sker i snabb takt och affärsmöjligheterna som tekniken möjliggör är stora. På Örebro Universitet finns en av Sveriges främsta forskargrupper inom IoT, AI och Robotik som arbetar med tillämpad forskning tillsammans med olika partners inom både näringsliv och offentlig sektor. Här presenteras möjligheterna med att introducera den nya tekniken inom underhåll. Dessutom belyses de utmaningar och potentiella risker som måste lösas för att den nya tekniken ska nå sin fulla potential.
Tomas Lennvall, Örebro Universitet

16:15        Optimerat underhåll genom kritikalitetsanalys
Genom att avgöra vilka utrustningar som är mest kritiska i anläggningen kan underhållet optimeras bli mer kostnadseffektivt. Vid en s.k. kritikalitetsanalys, där sannolikheten för ett haveri och konsekvenserna som uppstår p.g.a. det, gör man en genomlysning av hela anläggningen och kan utifrån risk bygga upp ett underhållsprogram. Detta medför att rätt underhållsinsats kan ske på rätt utrustning vid rätt tillfälle.
Torbjörn Karlsson, Stora Enso Fors

17:00        Förfriskning med tilltugg och mingel i utställningsområdet

19:00        Gemensam middag inklusive certifikatsutdelning

Torsdag 21 november

08:30        Kaffe och mingel i utställningsområdet

09:00        Additiv tillverkning av reservdelar
Med hjälp av 3D-scanning och additiv tillverkning, eller populärt kallat 3D-printing, går det att ta fram reservdelar. Tekniken går framåt och forskning pågår löpande kring nya material för att öka hållfastheten samt produkt- och processutveckling. Här ges en mycket god inblick om vilka möjligheter den additiva tillverkningen kan medföra utifrån ett underhållsperspektiv. Vi får även svar på aktuella frågorställningar som designskydd och personsäkerhet.
Sten Farre, RISE

09:45        Drönare i underhållets tjänst
Utvecklingen av drönare har gått mycket snabbt framåt, både med avseende på tekniken och priset. Möjligheterna att använda dem inom området tillståndsbaserat underhåll blir allt bättre. Tillståndskontroller av utrustning på hög höjd kan ske på ett effektivare och säkrare sätt, men finns även andra tillämpningsområden. Forskningen kring autonoma drönare har påbörjats och i framtiden är planen att drönaren aktivt ska kunna leta efter olika typer av fel på egen hand.
Sverre Iver Aastorp, Statnett

10:30        Kaffe med smörgås och mingel i utställningsområdet

11:00        Digitaliseringens risker och utmaningar
Industriella digitala system har den senaste tiden blivit mål för hackerattacker. Här får du reda på hur lätt det är för utomstående att hacka exempelvis styrsystem som idag är vanliga i många industrier. Genom skadlig programvara som t.ex. Ransomware är det fullt möjligt att kapa hela anläggningar. Kombinationen av gamla och nya system gör oss mer sårbara, men här får du reda på hur vi kan skydda oss från attacker.
Nicklas Keijser, MSB

11:45        Augmented Reality
Augmented reality, eller förstärkt verklighet på svenska, är en avancerad teknik för att visualisera komplicerad teknisk information på ett användarvänligt sätt. Tekniken gör det möjligt för underhållspersonal att via en mobil eller surfplatta bli vägledda på distans av experter. Detta gör att felsökning kan ske snabbare och företag sparar stora belopp. Här presenteras hur IKEA Industry har börjat använda den nya tekniken globalt.
Ulrika Garbe, IKEA Industry

12:30        Smart Maintenance
Industriell digitalisering ökar möjligheterna att effektivisera produktionen. Användning av maskindata i kombination med smarta sensorer medför en förändring av befintliga underhållsplaner och arbetssätt. Smart Maintenance gör det möjligt att skapa relevanta beslutsunderlag för att optimera underhållsinsatserna och öka nyttan av dem. Den nya tekniken kommer att underlätta underhållsarbetet väsentligt och även attrahera en ny generations tekniker och ingenjörer.
Mohamad Abosh, Volvo Cars

13:15        Konferensen avslutas
Moderator: Torsten Ekström, Svenskt Underhåll